Samenwerking

Studieverenging Ångström heeft als één van haar doelen om leden en bedrijven met elkaar in aanraking te laten komen. Op deze manier willen wij onze leden in contact brengen met bedrijven waar zij mogelijk een stage of baan kunnen vinden. Aan de andere kant is het voor bedrijven een mooie mogelijkheid om studenten te werven.

Informatie voor bedrijven
Mocht uw bedrijf interesse hebben om (meer) naamsbekendheid te krijgen onder studenten Technische Natuurkunden, dan bieden wij die mogelijkheid. We bespreken dan graag de mogelijkheden. Tot de mogelijkheden vallen onder andere advertenties in ons ledenblad, sponsoren van specifieke activiteiten, promotie op onze website of een mailing.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de mogelijkheden, dan kan er contact op worden genomen met onze Acquisitie Commissie:

Studievereniging Ångström
t.a.v. Acquisitie commissie
Rotterdamseweg 137
2628AL Delft

Telefoonnummer
015 – 26 06 326

E-mail adres
acquisitie@angstrom.nl