Agenda

Agenda Blok 4:

Maandag 29 april: CV+LinkedIn cursus met borrel
Woensdag 1 mei: Dies Natalis Ångström
Donderdag 9 mei: Ångsoos
Dinsdag 14 mei: Lezing
Woensdag 29 mei: Karaokeavond