It’s people who drive technology

TMC heeft de ambitie oplossingen voor haar klanten te bedenken die competitief voordeel bieden. We zijn ingenieurs en specialisten op allerlei vakgebieden. TMC Science & Technology is een cluster van Physics, Mechanics, Chemical, Life Sciences, en High Tech Systems software in Utrecht, met in Eindhoven ook nog Data Sciences en Nano. Technische vraagstukken zijn de passie, de oplossingen zijn de drijfveer.

TMC is dè detacheerder met het fysicahuis in Nederland, en heeft al sinds 2004 de specialisatie van werkondernemers binnen de fysica competentie. Onze fysica werkondernemers zijn actief in research, development, en engineering op onder andere de volgende gebieden: product & process modellering, vloeistof- en gasstroming, lasers & optica, materiaalkunde, dunne film technologie en nano technologie. Zij worden daarbij ondersteund door een team van business managers die zelf ook een opleiding in de natuurkunde hebben genoten. Onze werkondernemers zijn hoog opgeleid, waarvan een deel een promotie succesvol heeft afgerond, en ongeveer de helft van onze mensen heeft een buitenlandse nationaliteit. Een kleurrijke groep mensen verbonden door een gezamenlijke passie: fysica. Als antwoord op de voortdurende ontwikkelingen hebben we TMC Physics samengevoegd met bovengenoemde disciplines in TMC Science & Technology. Dit geeft de trend weer naar meer multidisciplinair werken.

Onze klantenkring kenmerkt zich door diversiteit en varieert van (contracted) research tot systeem- en productontwikkeling in verschillende sectoren. TMC werkt onder andere voor Philips, TNO, ASML en Shell, maar ook voor andere, kleinere bedrijven.

TMC onderscheidt zich van gewone detacheerders door ons werkondernemerschap. Het model is gebaseerd op ondernemerschap van onze werkondernemers die met hulp van hun manager zelf hun projecten werven, en dit stelt ons in staat om hoogwaardige technisch specialisten aan te trekken en te binden. Het model kenmerkt zich door:

  • Langdurige arbeidsrelaties, met een contract dat ook doorloopt als je geen project hebt
  • Individuele winstdeling op de marges die je op je eigen project maakt
  • Training en coaching: iedereen in TMC kiest een professional coach
  • Gespecialiseerde businesscellen zoals S&T, gericht op jouw markt
  • The Entrepreneurial Lab

En wat is dan dat “The Entrepreneurial Lab”?

Veel werkondernemers (“employeneurs”) willen graag bijdragen aan de maatschappij of het milieu na hun studie. Het blijkt dat hiervoor slechts beperkt betaalde opdrachten te vinden zijn in het bedrijfsleven. The Entrepreneurial Lab biedt de mogelijkheid om in onze community actief te zijn op relevante onderwerpen, en zelf teams te vormen, of mee te doen, in je eigen tijd, met gebruik van faciliteiten van TMC. Ook worden er in onze community vaak pizzasessies georganiseerd over allerhande onderwerpen. “Live Your Dream” kun je bij TMC in de praktijk brengen, ook buiten je directe carrière lijn!

Sinds haar oprichting in 2000, gevolgd door Physics in 2004, en de andere business specialisaties later, is TMC een sterk groeiende organisatie. Kijk voor nieuwe mogelijkheden en ons vacature aanbod op https://tmc-employeneurship.com/physics. (of in het Nederlands: https://tmc-employeneurship.com/nl/), of bezoek onze In-House dagen op 9 april of 11 juni!)

Vacatures

Close Menu